Prvý Jánov list   -   1Jn 4,8. 16

8Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

16A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.