Prvý list Korinťanom   –   1Kor 15,4–8

43-415, 1-52že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 55že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. 66Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. 7Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom 88a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.