Prvá kniha kráľov   -   1Kr 15,11–14

11Asa robil, čo sa páči Pánovi, ako jeho otec Dávid. 1212Odstránil z krajiny zasvätencov a odstránil všetky modly, ktoré urobili jeho otcovia. 13Odstránil tiež svoju (starú) matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu. 14Ale výšiny odstránené neboli. Asovo srdce však bolo po všetky jeho dni oddané Pánovi.