Prvá kniha Machabejcov   -   1Mach 1,21–24. 54. 59

Antiochova lúpež v Jeruzalemskom chráme. - 21219 n.4 n.Po porážke Egypta sa Antiochus roku stoštyridsiateho tretieho vrátil a tiahol proti Izraelu 22a proti Jeruzalemu s ohromným vojskom. 2323Vošiel namyslene do svätyne a vzal zlatý oltár, svietnik so všetkým príslušenstvom, stôl predkladných chlebov, džbány, misy a zlaté misky, oponu, vence a zlatú ozdobu na priečelí chrámu a vôbec poodlupoval všetko. 24Vzal striebro, zlato a vzácne náradia ako aj ukryté poklady, ktoré našiel. Keď všetko pobral, odtiahol do svojej krajiny.

54Nariadil, aby obetovali všetky júdske mestá, od prvého až do posledného.

595957 n.Knihy zákona, ak niektoré našli, pálili a trhali.