Prvá kniha Machabejcov   -   1Mach 12,20–23

2019-21"Areios, kráľ Sparťanov, posiela veľkňazovi Oniášovi pozdrav! 21V jednom spise, ktorý pojednáva o Sparťanoch a Židoch, našlo sa, že sú bratia a že pochádzajú z pokolenia Abrahámovho. 2222 n.Keď už teraz o tom vieme, dobre urobíte, ak nám napíšete, ako sa máte. 23Aj my vám potom napíšeme. Váš dobytok a váš majetok je náš a naše je zas vaše. Rozkázali sme, aby vás o tom upovedomili."