Druhá kniha kráľov   -   2Kr 13,22–25

Joasove víťazstvá nad Benadadom III. - 2212 n.Aramejský kráľ Hazael utláčal Izraelitov po všetky dni Joachaza. 23Ale Pán sa zmiloval nad nimi, bolo mu ich ľúto, a obrátil sa k nim pre svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Nechcel ich zničiť a až dosiaľ ich neodvrhol spred svojej tváre. 2424Aramejský kráľ Hazael zomrel a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Benadad. 25Vtedy Joachazov syn Joas opäť zaujal z ruky Hazaelovho syna Benadada mestá, ktoré odňal vo vojne jeho otcovi Joachazovi. Joas ho tri razy porazil a zase získal mestá Izraela.