Druhý list Solúnčanom   -   2Sol 1,1–2

Pozdrav. - 1Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišovi Kristovi: 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.