Kniha proroka Daniela   -   Dan 3,52–90
52

"Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov,
chválitebný, slávny a vyvýšený naveky.
Zvelebené je tvoje slávne sväté meno,
chválitebné a vyvýšené naveky.

53

Zvelebený si v chráme svojej svätej slávy,
chválitebný a preslávený naveky.

54

Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva,
chválitebný a vyvýšený naveky.

55

Zvelebený si, čo hľadíš do priepasti a tróniš nad cherubmi,
chválitebný a vyvýšený naveky.

56

Zvelebený si na nebeskej oblohe
a chválitebný a slávny naveky.

5757

Dobrorečte Pánovi, všetky diela Pánove,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

58

Dobrorečte Pánovi, anjeli Pánovi,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

59

Dobrorečte Pánovi, nebesá,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

6060

Dobrorečte Pánovi, všetky vody, ktoré sú nad nebom,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

61

Dobrorečte Pánovi, všetky mocnosti Pánove,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

62

Dobrorečte Pánovi, slnko a mesiac,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

63

Dobrorečte Pánovi, hviezdy na nebi,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

64

Dobrorečte Pánovi, všetok dážď a rosa,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

65

Dobrorečte Pánovi, všetky vetry,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

66

Dobrorečte Pánovi, oheň a horúčosť,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

67

Dobrorečte Pánovi, zima a horúčosť,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

68

Dobrorečte Pánovi, rosa a mráz,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

69

Dobrorečte Pánovi, mráz a zima,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

70

Dobrorečte Pánovi, ľad a sneh,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

71

Dobrorečte Pánovi, noci a dni,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

72

Dobrorečte Pánovi, svetlo a tma,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

73

Dobrorečte Pánovi, blesky a oblaky,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

74

Dobroreč Pánovi, zem,
chváľ a vyvyšuj ho naveky!

75

Dobrorečte Pánovi, vrchy a kopce,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

76

Dobrorečte Pánovi, všetky plody zeme,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

77

Dobrorečte Pánovi, pramene,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

78

Dobrorečte Pánovi, moria a rieky,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

79

Dobrorečte Pánovi, veľryby a všetko, čo sa hmýri vo vode,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

80

Dobrorečte Pánovi, všetky vtáčky neba,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

81

Dobrorečte Pánovi, všetka divina a zvieratá,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

82

Dobrorečte Pánovi, synovia človeka,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

83

Dobroreč Pánovi, Izrael,
chváľ a vyvyšuj ho naveky!

84

Dobrorečte Pánovi, kňazi Pánovi,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

85

Dobrorečte Pánovi, služobníci Pánovi,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

86

Dobrorečte Pánovi, duchovia a duše spravodlivých,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

8787

Dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom,
chváľte a vyvyšujte ho naveky!

88

Dobrorečte Pánovi, Ananiáš, Azariáš, Mízael,
chváľte a vyvyšujte ho naveky,
pretože nás vytrhol z podsvetia,
vyslobodil nás z ruky smrti,
vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa
a sprostred ohňa nás vytrhol.

89

Oslavujte Pána, pretože je dobrý,
že večne trvá jeho milosrdenstvo.

90

Dobrorečte Pánovi, Bohu bohov, všetci nábožní,
chváľte a oslavujte ho,
pretože na všetky veky trvá jeho milosrdenstvo."