List Efezanom   –   Ef 1,1–2

Pozdrav. – 11, 1Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.