List Efezanom   –   Ef 3,14–21

Pavlova modlitba za veriacich. – 14Preto zohýnam kolená pred Otcom, 1515od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, 1818mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, 19a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

20A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.