List Efezanom   –   Ef 5

Znaky nového života: láska a čistota. – 15, 1Napodobňujte Boha ako milované deti 22a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

3Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

Žite ako deti svetla. – 6Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7Preto nemajte s nimi nič spoločné. 88Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 1212lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 1313-14Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

15Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 1616Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 1919a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.

22Ženy svojim mužom ako Pánovi, 2323lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Kresťanské manželstvo. – 25Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 2626aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 2727aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30lebo sme údmi jeho tela. 3131Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 3232Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.