List Efezanom   –   Ef 5,21–33

21a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.

22Ženy svojim mužom ako Pánovi, 2323lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Kresťanské manželstvo. – 25Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 2626aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 2727aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30lebo sme údmi jeho tela. 3131Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 3232Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.