List Efezanom   –   Ef 5,23–25. 27. 29. 32

2323lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

Kresťanské manželstvo. – 25Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 2727aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 29Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 3232Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.