List Filipanom   –   Flp 2,12–18

Výzva na svätosť. – 12A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 13Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. 14Všetko robte bez šomrania a pochybovania, 15aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16tým, že sa držíte slova života na moju slávu v Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. 1717A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. 18Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou!