Kniha proroka Izaiáša   -   Iz 49,14–15

Potecha Siona

14

Ale Sion povedal: "Pán ma opustil,
Pán na mňa zabudol."

15

Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla,
ja nezabudnem na teba.