Kniha proroka Jeremiáša   -   Jer 1,9–11

9Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol:

"Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst!

1010

Pozri, postavil som ťa dnes
nad národy a nad kráľovstvá,
aby si vytrhával a rúcal,
nivočil a pustošil,
aby si budoval a sadil."

Prút mandľovníka. - 1111-12Pán sa ma pýtal toto: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Vidím prút mandľovníka."