List Kolosanom   –   Kol 3,18 – 4,1

Podriaďujte sa a slúžte Pánovi. – 1818Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! 19Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! 21Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! 22Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! 23Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! 24Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi! 25Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.

1Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné; veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!