List Kolosanom   –   Kol 3,5–1

III. Nový život v Kristovi, 3,1 – 4,6

Charakter nového života. – 1Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! 2Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 33, 3Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. 4A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

55Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!