Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 1,38. 45. 47

38Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

45A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

4746-55

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,