Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 24,1–12

VII. Vzkriesenie a nanebovstúpenie Pána, 24,1-53

Vstal z mŕtvych. - 124, 1-12V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. 2Kameň našli od hrobu odvalený, 3vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 4Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. 5Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7»Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.«" 8Tu sa rozpamätali na jeho slová, 9vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. 10Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 11Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.