Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 24,50–53

Nanebovstúpenie. - 5050-5350Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. 51Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 5353Stále boli v chráme a velebili Boha.