Kniha Levitikus   -   Lv 14,33–57

Malomocenstvo na domoch. - 3333-53Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 34"Keď prídete do kanaánskej krajiny, ktorú vám dám do vlastníctva, a ak v krajine, ktorá vám bude patriť, navštívim niektorý dom malomocenstvom, 35nech sa majiteľ domu zoberie a nech to oznámi kňazovi takto: »Na mojom dome sa ukazuje čosi ako malomocenstvo.« 36Tu kňaz rozkáže, aby dom vyprázdnili, kým ta príde kňaz, aby videl škvrny, aby nemusel všetko, čo je v dome, označiť za nečisté. Potom príde kňaz prezrieť dom. 37A keď pri prezeraní škvŕn zbadá, že vyrazeniny na domových stenách sú ako zelenavé, červenkasté jamky, ktoré sú hlbšie ako stena, 38vyjde z domu pred dvere a dom zavrie na sedem dní. 39Keď kňaz na siedmy deň znova príde a pri prezeraní zistí, že vyrazenina sa na domových stenách rozšírila, 40kňaz nariadi kamene, na ktorých sa ukazuje vyrazenina, vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto von z mesta. 41Dom sa zvnútra zôkol-vôkol oškrabe a oškrabaný prach vysype von na nečisté miesto za mestom. 42Potom sa zoberú iné kamene a položia na miesto (vybratých) kameňov a vezme sa iná omietka a dom sa obhodí. 43Ak sa vyrazenina ukáže v dome opäť - po tom, čo vyhodili kamene a dom oškrabali a nanovo omietli -, 44tak zasa príde kňaz a obzrie to. A keď sa ukáže, že vyrazenina sa v dome rozšírila, ide v dome o zažraté malomocenstvo; je nečistý. 45Dom sa zborí a jeho kamene, brvná a všetko murivo domu sa odprace von z mesta na nečisté miesto. 46Kto však vstúpi do domu v čase, keď bol zatvorený, je až do večera nečistý. 47A kto by spal v dome, musí si vyprať odev, aj kto by jedol v dome, musí si vyprať odev. 48Ale keď kňaz vojde do domu a pri prezeraní zistí, že sa vyrazenina v dome nerozšírila - po tom, čo bol nanovo omietnutý -, kňaz vyhlási dom za čistý; jeho malomocenstvo prestalo. 49Na očisťovanie domu vezme dva vtáky, cédrové drevo, karmazínové nitky a yzop. 50Jeden vták sa zabije nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou, 51potom sa vezme cédrové drevo, yzop, karmazínové nitky a živý vták, namočí sa to do krvi zabitého vtáka a do pramenitej vody a dom sa sedem ráz pokropí. 52Takto bude dom krvou, cédrovým drevom, yzopom a karmazínovými nitkami očistený. 53Živého vtáka nechá voľne uletieť z mesta do poľa. Tak zbaví dom nečistoty a bude čistý.

54Toto je zákon o všetkých druhoch malomocenstva a o zhubných (vyrážkach), 55ako aj o malomocenstve na odeve a domoch, 56o nabehline, prašine a všetkých škvrnách a o rozličných farebných premenách, 57aby sa videlo, kedy je niečo nečisté a kedy čisté. Toto je zákon o malomocenstve."