Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 5,5–11

Efa. – 55-11Tu predstúpil anjel, ktorý vo mne hovoril, a riekol mi: „Zdvihni oči a pozri, čo je to, čo vystupuje!“ 6I spýtal som sa: „Čo je to?“ Odpovedal: „To je efa, ktorá vystupuje;“ a dodal: „Toto je ich výzor v celej krajine.“ 7Vtom, hľa, zdvihla sa olovená pokrývka a prostred efy sedela akási žena. 8I povedal: „Toto je bezbožnosť.“ Sotil ju doprostred efy a na jej otvor položil olovenú pokrývku. 9Potom som zdvihol oči, pozrel som sa a, hľa, predstupovali dve ženy, krídla im nadúval vietor – mali totiž krídla podobné krídlam bociana – a zdvihli efu medzi zem a nebo. 10I spýtal som sa anjela, ktorý vo mne hovoril: „Kde tieto nesú efu?“ 11Odpovedal mi: „Chcú jej postaviť dom v krajine Senaár. Keď ho dostavajú, položia ju tam na jej podstavec.“