List Hebrejom   –   Hebr 5,10

107-10keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho.

List Hebrejom   –   Hebr 6,20

20kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš, keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho.