Evanjelium podľa Jána   -   Jn 14,16. 26

1615-17A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky -

2618-26Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Evanjelium podľa Jána   -   Jn 15,26

26Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

Evanjelium podľa Jána   -   Jn 16,7

716, 5-15Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.