Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 1,27

2727k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 2,5

5aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.