Evanjelium podľa Matúša   -   Mt 10,22

2216-23Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Evanjelium podľa Matúša   -   Mt 24,13

1324, 1-14Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.