Kniha žalmov   –   Ž 115,4–5. 8
4

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata,
sú dielom ľudských rúk.

5

Majú ústa, ale nehovoria,
majú oči, a nevidia.

8

Im budú podobní ich tvorcovia
a všetci, čo v ne veria.