Kniha žalmov   –   Ž 21

Poďakovanie za kráľovo víťazstvo

1Ž 21

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje
a veľmi sa teší z tvojej spásy.

3

Vyplnil si túžbu jeho srdca
a prosbu jeho perí si neodmietol.

4

Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním,
na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

5

Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,
život dlhý, navždy, naveky.

6

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš,
ozdobuješ ho velebou a nádherou.

7

Robíš z neho požehnanie pre všetky veky,
blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

8

Na Pána sa kráľ spolieha;
neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

99

Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov,
tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

10

Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár;
Pán ich pohltí vo svojom hneve
a strávi ich oheň.

11

Vyhubíš ich rod zo zeme
a ich potomstvo spomedzi ľudí.

12

Lebo proti tebe snuli zlo
a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

13

Lebo ich obrátiš na útek,
svoj luk namieriš na ich tvár.

14

Povstaň, Pane, vo svojej sile
a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.