Kniha žalmov   –   Ž 24,7–10
7Ž 24

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

8

Kto je ten kráľ slávy?
Pán silný a mocný,
Pán mocný v boji.

9

Zdvihnite, brány, svoje hlavice
a vyvýšte sa, brány prastaré,
lebo má vstúpiť kráľ slávy.

10

Kto je ten kráľ slávy?
Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.