Kniha žalmov   –   Ž 40,7–9
77-11Ž 40

Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,

8

preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne,

9

že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“