Prvý list Korinťanom   –   1Kor 1,30–31

30Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 3131aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“