Prvý list Korinťanom   –   1Kor 10,3. 4

33všetci jedli ten istý duchovný pokrm 44a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.