Prvý list Korinťanom   –   1Kor 12,12. 7

7Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.

Sme údmi Kristovho tela. – 1212Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.