Prvý list Korinťanom   -   1Kor 15,21–26. 54–57

2115, 1-52Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: 22Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 23Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. 2424A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 2525Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť,

5454A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané:

"Smrť pohltilo víťazstvo.

5555

Smrť, kde je tvoje víťazstvo?
Smrť, kdeže je tvoj osteň?"

56Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. 57Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.