Prvý list Korinťanom   –   1Kor 1,1–3

Úvod, 1,1-9

Pozdrav. – 11, 1Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes 22Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.