Prvý list Korinťanom   –   1Kor 1,1–9

Úvod, 1,1-9

Pozdrav. – 11, 1Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes 22Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov. – 4Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 66tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 77takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.