Prvý list Korinťanom   –   1Kor 1,10–17

I. Rozdelenie a pohoršenia, 1,10 – 6,20

1. Roztržky v korintskej cirkvi, 1,10 – 4,21

Rozkol medzi veriacimi. – 10Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 1111Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 1212Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“.

13Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? 1414Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 1616Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 1717Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.