Prvý list Korinťanom   –   1Kor 1,24. 30

24ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

30Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením,