Prvý list Korinťanom   –   1Kor 10,1–10

Varovné príklady z dejín Izraela. – 110, 1Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more 22a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 33všetci jedli ten istý duchovný pokrm 44a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 55Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti.

66To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 77Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ 88Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 99Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. 1010Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.