Prvý list Korinťanom   –   1Kor 10,14. 20

Účasť na Pánovom stole. – 1414-22Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou.

20Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.