Prvý list Korinťanom   –   1Kor 15,20–23

Kristus, prvotina zosnulých. – 202015, 1-52Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: 22Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 23Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.