Prvý list Korinťanom   –   1Kor 15,3–5

33-415, 1-52Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; 4že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 55že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.