Prvý list Korinťanom   –   1Kor 16,1–4

Záver, 16,1-24

Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme. – 116, 1Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám. 22Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží, čo môže, aby sa nerobili zbierky, keď prídem. 3Keď budem u vás, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar; 4ak bude vhodné, aby som aj ja šiel, pôjdu so mnou.