Prvý list Korinťanom   –   1Kor 16,19–24

Pozdravy a požehnanie. – 1919Pozdravujú vás ázijské cirkvi. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska s cirkvou v ich dome. 20Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom.

2121Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. 2222Kto nemá rád Pána, nech je prekliaty! Marana tha! 23Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 24Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi.