Prvý list Korinťanom   –   1Kor 16,5–18

Správy. – 5No prídem k vám, keď prejdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, 6ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. 7Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky; dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. 8V Efeze zostanem až do Turíc, 9lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere; aj protivníkov je veľa. 10Ak príde Timotej, hľaďte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo tak, ako aj ja. 11Nech ním teda nik neopovrhuje. Vyprevaďte ho v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. 12Čo sa týka brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz; príde však, len čo mu to bude vhod.

Odporúčania. – 13Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční! 14Nech sa všetko medzi vami deje v láske. 1515Len vás, bratia, prosím: Poznáte Stefanasov dom, že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým, 16aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17Teším sa prítomnosti Stefanasa, Fortunáta a Achaika, lebo oni doplnili to, čo ste vy nestačili urobiť, 18osviežili môjho i vášho ducha. Nuž vážte si takýchto.