Prvý list Korinťanom   –   1Kor 16,5–9

Správy. – 5No prídem k vám, keď prejdem Macedónskom, lebo cez Macedónsko iba prejdem, 6ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem, aby ste ma odprevadili, kde pôjdem. 7Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky; dúfam, že u vás nejaký čas ostanem, ak to dovolí Pán. 8V Efeze zostanem až do Turíc, 9lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere; aj protivníkov je veľa.