Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 1,25–28

25259 n.4 n.Na jeho rozkaz sa dialo vraždenie a z jeho rečí vyznievala bezočivá namyslenosť.

Žalospev

26

V Izraeli nastal veľký nárek,
všade, kde niekto býval.

27

Nariekali kniežatá a starší,
chradli device a mládenci,
vädla spanilosť žien.

2828

Každý mladoženích začal horekovať,
nevesta sa zachádzala žiaľom v spálni.