Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 1,56–57

569 n.4 n.a vyháňali Izraelitov, ktorí sa potom museli skrývať po všelijakých skrýšach.

5757 n.Pätnásteho kisleva roku stoštyridsiateho piateho postavili na oltár ohavnosť spustošenia. Aj po júdskych mestách nastavali oltáre