Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 12,35–38

Jonatán opevňuje Júdsko. – 3535 n.33 n.31 n.22 n.Po svojom návrate zvolal Jonatán starších ľudu na poradu, kde sa rozhodli vystavať pevnosti v Júdsku, 36zvýšiť múry Jeruzalema a postaviť vysoký múr medzi hradom a mestom, aby ho uzavrel od mesta a (aby im) týmto odlúčením bol znemožnený akýkoľvek nákup alebo predaj. 3737 n.I zišli sa, aby opevnili mesto. Keď sa časť múru nad potokom na východe zrútila, opravili ho a nazvali ho Kafenata. 38Šimon však vystaval Adidu na (rovine) Šefela a vystrojil ju silnými bránami a závorami.